Startsida

 

Alla fastigheter registreras ï databaser på egna servrar. De läggs in i ett kärnregister endast åtkomlig av de som utvecklar samt de som registrerar.

För kontrakterade företag kan önskade fastigheter laddas ned till ett specifikt kundregister. I detta register kan även egna fastigheter registreras för intern värdering. Dessa kundregister är unika och endast internt åtkomliga av det kontrakterade företaget.

Enskilda kunder kan även de ladda ner fastigheter som lagts ut till försäljning för att få tillgång till fastighetens beräknade värde. Planerat, med lansering under våren, skall även dessa kunna göra egna värdeingar.

För forskning finns ett speciellt register som speglar kärnregistret.