Parametrar

Storlek

Ägosplittring

Formfaktor

Skotningsavstånd

Bonitet

Växtzon

Övr. Värden
Startsida

 

 

Växtzon

Enligt Svensk Trädgårds zonkarta är Sverige indelat i åtta odlingszoner.
Zon I finns i landets mildaste delar och zon VIII i de kärvaste regionerna.

Varje värdering har ett underlag av fastigheter. Tyngdpunkten av dessa är i värderingen angiven i riktning och avstånd till objektet. Zonkartan kan ge viss information om tyngdpunkten är placerad på mark i annan växtzon.

 

Läs mer om zonkartan genom att klicka på kartan ovan