Parametrar


Storlek

Ägosplittring

Formfaktor

Skotningsavstånd

Bonitet

Växtzon

Övriga värdenStartsida

Varje värdering måste utgå från virkesvärdet och markvärdet. Det förra beräknas utifrån gällande virkespriser, stambankar, fördelningsfunktioner, avverknings- och skogsvårdskostnader, medan det senare utgår ifrån gällande ortspriser.  

Korrigeringar

Tillgångar som vackra utsiktsplatser, närhet till vatten, kulturlandskap, frånvaro av buller och avgaser med mer påverkar prisbilden men är i hög grad individuella och kan inte beskrivas i matematiska termer.

Parametrar som däremot går att beskriva är, storlek, ägosplittring, formfaktor, skotningsavstånd, bonitet, växtzon och övriga värden.

Vissa av dessa kan vi redan nu visa att de påverkar värdet medan andra, vilket är förvånansvärt, inte uppvisar någon som helst prispåverkan. Exempel på det senare är fastighetens form och skotningsavstånd. Eftersom dessa influerar driftskostnaden skall de självklart ingå i analysen.

En genomarbetad analys ger Dig möjligheten att göra förvärv till ett korrekt, och förhoppningsvis, bra pris.