Parametrar

Storlek

Ägosplittring

Formfaktor

Skotningsavstånd

Bonitet

Växtzon

Övr. Värden
Startsida 

Bonitet

En skogsmarks bördighet eller virkesproducerande förmåga betecknas bonitet och mäts i m3sk per hektar och år. Nedan visas en karta över boniteten i Sverige. Kartan är framtagen av Riksskogstaxeringen, SLU Umeå.

Varje värdering har ett underlag av fastigheter. Tyngdpunkten av dessa är i värderingen angiven i riktning och avstånd till objektet. Bonitetskartan kan ge viss information om tyngdpunkten är placerad på mark med annan bonitet.


Läs mer om riksskogstaxeringen genom att klicka på kartan ovan