Parametrar

Storlek

Ägosplittring

Formfaktor

Skotningsavstånd

Bonitet

Växtzon

Övr. Värden




Startsida



 

Ägosplittring

Ägosplittrade fastigheter har ett lägre värde ju fler skiften som ingår. Statistiskt har de följande faktor i förhållande till faktiskt utfall. Det senare
har dividerats med värdering som saknar korrigering för ägosplittring (Faktor). Trenden är tydlig. Köpare är beredda att betala mer för koncentrerat innehav än utspritt på flera olika skiften. Nedanstående faktorer skall inte användas direkt utan endast ge en anvisning av möjlig värdepåverkan.

Det bör betonas att ett skifte kan vara av den storleksordningen att den utan vidare skulle kunna utgöra en egen registerfastighet. Rimligtvis bör fastigheter med sådana skiften inte ha någon negativ påverkan av ägosplittring.

Ant skiften
Faktor
1
1,11
2
1,09
3
0,91
4
0,83
5
0,80
6
0,76