SLUMP
Sveriges Lantbruksuniversitet Marknadspris  
054-53 68 80

Fyll i nedanstående formulär om Du har någon fråga om värderingsprogrammet eller om någon fastighet till försäljning
på nätet saknas
som Du önskar att vi registrerar.

Namn

Mail-adress


Ärende

Saknad fastighet

Mäklare


Fråga


Retur